Τι είναι η Πράσινη Βιβλιοθήκη; Τι φυτά φυτεύουμε σε κάθε εποχή του χρόνου; Πώς δημιουργούμε νέα φυτά χωρίς να τα αγοράσουμε; Τι είναι οι σπορόβομβες;

Ένα εργαστήριο αφιερωμένο στην κηπουρική με πολλές ιδέες για όλα αυτά που μπορούμε να φυτέψουμε στο μπαλκόνι μας, τρόπους για να φτιάξουμε τον δικό μας μικρό βοτανόκηπο και ιδέες για δημιουργία φυσικού λιπάσματος για τα φυτά μας.

Φέρτε μαζί σας:

  • παλιές γλάστρες και γλαστράκια
  • σπόρους- κουκούτσια (π.χ από φρούτα και λαχανικά)

Η βιώσιμη κατανάλωση και η περιβαλλοντικά συνειδητή συμπεριφορά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο παγκοσμίως. Η καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης και της κοινωνικής ευθύνης είναι το κλειδί για την ευαισθητοποίηση όλων μας καθώς και η συνειδητοποίηση της έννοιας «περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Με τα εργαστήρια και τις δράσεις μας επιδιώκουμε να πετύχουμε μακροπρόθεσμη αλλαγή συνηθειών σε επίπεδο κοινότητας στο παρόν και βαθύτερη αλλαγή νοοτροπίας σε επίπεδο πόλης στο μέλλον.

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.
Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής στο bibliothek-athen@goethe.de

Λίγα λόγια για την ΑΠ’ΟΥΣΙΑ

Η απ’Ουσία ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων βιωματικού χαρακτήρα για παιδια από 3 έως 103 ετών, σε συνεργασία με σχολεία, εδοτικούς οίκους, δήμους, πολιτιστικούς φορείς και μουσεία. Κοινή αφετηρία των μελών της ομάδας απ’Ουσία, είναι το ενδιαφέρον για τη βιωματική και μη τυπική μάθηση καθώς και η πεποίθηση πως το παιχνίδι και η αυτορρύθμιση έχουν πρωταρχικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος είναι η διαθεματική προσέγγιση όλων των προγραμμάτων, αξιοποιώντας την ξεχωριστή εμπειρία και τα διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος των μελών της.