Το βιβλίο με τίτλο Το ελληνικό τραγούδι από το 1821 έως τη δεκαετία του 1950, καρπός πολύχρονης έρευνας του διακεκριμένου εθνομουσικολόγου και Kαθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Λάμπρου Λιάβα, παρουσίασαν σημαντικές προσωπικότητες της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής, σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε η Εμπορική Τράπεζα στο Μουσείο Μπενάκη.

Το βιβλίο πραγματεύεται την πορεία και εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού σε σχέση με τα ιστορικά γεγονότα και τις κοινωνικές συνθήκες κάθε εποχής, από  την περίοδο της Εθνεγερσίας και της ίδρυσης του νεώτερου ελληνικού κράτους μέχρι και το πρώτο μισό του 20ού αιώνα.

Η μελέτη του Λάμπρου Λιάβα αναδεικνύει τα επιμέρους μουσικά είδη και τους δημιουργούς τους και ταξιδεύει τον αναγνώστη με λόγο μεστό και τεκμηριωμένο στα μουσικά μονοπάτια της νεώτερης ελληνικής ιστορίας. Η έκδοση στηρίζεται σε σπάνιες αρχειακές πηγές και πλούσιο εικονογραφικό υλικό που προέρχεται κατά κύριο λόγο από το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, καθώς και από άλλα ιδιωτικά και δημόσια αρχεία-μουσεία.

Σημειώνεται ότι οι όποιες εισπράξεις από τη διάθεση του βιβλίου διατίθενται για κοινωφελείς σκοπούς.