Μία άκρως ενδιαφέρουσα έκθεση παρουσιάζεται από τις 23 Μαρτίου μέχρι τις 13 Ιουνίου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, στην Αθήνα. Θέμα της: Το Βυζάντιο & η νεώτερη τέχνη. Η πρόσληψη της βυζαντινής τέχνης στην ελληνική ζωγραφική του α΄μισού του 20ου αι.

Στην έκθεση παρουσιάζονται 50 έργα από τους σημαντικότερους ζωγράφους της περιόδου (Κωστής Παρθένης, Φώτης Κόντογλου, Νίκος εγγονόπουλος, Γιάννης Τσαρούχης, Σπύρος Παπαλουκάς, Σπύρος Βασιλείου, Αγήνορας Αστεριάδης και Πολύκλειτος Ρέγκος), πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά.

Στόχος της έκθεσης είναι να καταδείξει την επίδραση που άσκησε η βυζαντινή τέχνη στα εικαστικά δρώμενα, από τη στροφή του 20ου αιώνα και μέχρι το τέλος του β΄ παγκόσμιου πολέμου, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αφομοιώθηκε στο έργο των καλλιτεχνών.

Η Έκθεση διαρθρώνεται σε πέντε θεματικές ενότητες: 1. Κωστής Παρθένης, ο δάσκαλος και εισηγητής του διαλόγου με τη βυζαντινή τέχνη, 2. Το ταξίδι στο Άγιον Όρος: η ανακάλυψη της βυζαντινής τέχνης. Η παραγωγή αντιγράφων, 3. Ο Φώτης Κόντογλου και οι μαθητές του, 4. Oι θρησκευτικές παραγγελίες, 5. Η επίδραση της βυζαντινής τέχνης στην κοσμική παραγωγή.

Τα έργα εκτίθενται στην τελευταία αίθουσα της μόνιμης έκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου που φέρει τον γενικό τίτλο Το Βυζάντιο και η Νεώτερη Τέχνη.