Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», προχώρησε αρχικά στην απόκτηση μέσω δημοπρασίας του Ασημένιου Κυπέλλου που κατέκτησε ο Σπύρος Λούης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896

… ενώ πλέον καθιστά το Κύπελλο προσιτό στο ευρύ κοινό, εκθέτοντάς το.

Στις 18 Απριλίου, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» ανακοίνωσε την απόκτηση σε δημοπρασία του Ασημένιου Κυπέλλου που απονεμήθηκε στον Σπύρο Λούη κατά τους πρώτους Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, στην Αθήνα. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από την άμεση δημόσια δέσμευση του Ιδρύματος να καταστήσει το Κύπελλο προσβάσιμο σε όλους, εκθέτοντάς το μόνιμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2015. Σύμφωνα με την αρχική πρόθεσή του να προχωρήσει στην άμεση δημόσια έκθεση του Κυπέλλου, το Ίδρυμα ξεκίνησε τη διαδικασία αξιολόγησης σειράς πιθανών προσωρινών εκθεσιακών χώρων σε όλη την επικράτεια.

Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα προχώρησε σε μία σειρά επισκέψεων σε πολιτιστικούς οργανισμούς ανά την Ελλάδα, προκειμένου να εντοπιστούν οι χώροι που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν το Κύπελλο προσωρινά. Η ασφαλής έκθεση του Κυπέλλου και η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε αυτό για το ευρύ κοινό αποτέλεσαν τα βασικά κριτήρια επιλογής πιθανών χώρων προς αξιολόγηση.

Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι, από τον Σεπτέμβριο του 2012 και για ένα έτος, το Κύπελλο θα εκτίθεται στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, προσφέροντας την ευκαιρία στους χιλιάδες επισκέπτες του από όλο τον κόσμο, αλλά και στο πλήθος των μαθητών που το επισκέπτονται καθημερινά, να δουν το ιστορικό Κύπελλο από κοντά και να μάθουν για την ιστορία και τον συμβολισμό του. Το Κύπελλο θα συνοδεύει ενημερωτικό, οπτικοακουστικό και έντυπο υλικό για την καλύτερη πληροφόρηση των επισκεπτών. Η παρουσίαση του Κυπέλλου, θα γίνει στις 27 Αυγούστου 2012.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης του Κυπέλλου στο Μουσείο της Ακρόπολης, το Ίδρυμα θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για να εντοπίσει και άλλους κατάλληλους χώρους σε όλη τη χώρα, οι οποίοι θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν προσωρινά το Κύπελλο, μετά την ολοκλήρωση της έκθεσής του στο Μουσείο της Ακρόπολης και πριν το 2015.

Από το 2015 και έπειτα, το Κύπελλο θα εκτίθεται μόνιμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο θα παραχωρηθεί ως δωρεά από το Ίδρυμα στο Ελληνικό Δημόσιο και θα είναι ανοιχτό και δωρεάν προσβάσιμο σε όλους τους επισκέπτες του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κυπέλλο,παρακαλούμε επισκεφθείτε:
http://www.snf.org/EL/index.php?ID=news_EL&Rec_ID=5214

Σχετικά με το ΙΣΝ

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (www.SNF.org) είναι ένας από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές οργανισμούς που επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση και αναμένεται να επιφέρουν αισθητές και διαχρονικές κοινωνικές επιρροές. Επίσης, το Ίδρυμα στηρίζει ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην σύμπραξη φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού

Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» έχει εγκρίνει συνολικά τη διάθεση ποσού €983 εκατομμυρίων ($1,28 δις), μέσω 2.305 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 109 κράτη ανά τον κόσμο. Εξαιρώντας τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του ΙΣΝ, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (€566/$796), οι μέχρι σήμερα δωρεές του Ιδρύματος έχουν μοιραστεί ισόποσα μεταξύ προγραμμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ανταποκρινόμενο στη συνεχιζόμενη κοινωνικοοικονομική κρίση στην Ελλάδα, το Ίδρυμα ανακοίνωσε πρόσφατα πρωτοβουλία για τη διάθεση €100 εκατομμυρίων ($130 εκατ.), μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, προκειμένου να βοηθήσει στην ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της εντεινόμενης κρίσης. Από τον Ιανουάριο του 2012, και στο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα έχει διαθέσει ήδη €28 εκατομμύρια ($36,4 εκατ.) για την ενίσχυση διαφόρων μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε όλη τη χώρα, και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την έγκριση επιπλέον δωρεών.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος (€566 εκ./$796 εκ.) είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα. Το έργο πλησιάζει την έναρξη της φάσης της κατασκευής, με τις εργασίες εκσκαφής να έχουν ήδη ξεκινήσει στο χώρο. Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» πιστεύει ακράδαντα ότι πρόκειται για ένα έργο μεγάλης εθνικής σημασίας, ειδικά υπό τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα. Παραμένει μαρτυρία και δέσμευση για το μέλλον της χώρας, σε μία κρίσιμη ιστορική συγκυρία. Αποτελεί, επίσης, μοχλό βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, πράγμα πολύ σημαντικό υπό τις τρέχουσες συνθήκες.