Η κοινωνιολογία ξεκίνησε με τον Μαρξ, τον Βέμπερ και άλλους ως μια ιστορική επιστήμη που επιδίωκε να εξηγήσει την ανάδυση και τις συνέπειες της ορθολογικής, καπιταλιστικής κοινωνίας. Σήμερα η ιστορική κοινωνιολογία, στις καλύτερες εκδοχές της, συνδυάζει την ακρίβεια στη θεωρητική συγκρότηση με την προσεκτική επιλογή κατάλληλων μεθοδολογιών σε πολλά επιμέρους πεδία.

Αυτό το καινοτόμο βιβλίο δείχνει τι μαθαίνουμε όταν τοποθετούμε κοινωνικές σχέσεις και συμβάντα στα ιστορικά τους συμφραζόμενα και τι κερδίζουν οι κοινωνιολόγοι όταν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τη χρονικότητα. Πιο συγκεκριμένα, φέρνει τους αναγνώστες σε επαφή με υποδειγματικά έργα ιστορικών κοινωνιολόγων που εμπλέκονται σε παλαιότερες και σύγχρονες διαμάχες στην κοινωνιολογία, την ιστορία και άλλους κλάδους, καθώς πραγματεύονται τις καταβολές του καπιταλισμού, τις επαναστάσεις και τα κοινωνικά κινήματα, τις αυτοκρατορίες και τα κράτη, την ανισότητα, το φύλο και την κουλτούρα, τη δημιουργία και αναδημιουργία των κοινωνιών στο πέρασμα του χρόνου.

«Η εξαιρετική αυτή σύντομη επισκόπηση της ιστορικής κοινωνιολογίας από τον Ρίτσαρντ Λάχμαν φθάνει στην καρδιά του ζητήματος: στην κατανόηση των εν εξελίξει μετασχηματισμών που έχουν δημιουργήσει τον κόσμο στον οποίο ζούμε . . . Το βιβλίο θα αποβεί πολύ χρήσιμο σε όσους εννοούν να φέρουν τα μελήματα και τις προσεγγίσεις της ιστορικής κοινωνιολογίας στον ευρύτερο κλάδο – να ιστορικοποιήσουν την κοινωνιολογία ώστε να αποδειχθεί πιο ζωτική και πιο θεμελιωμένη».

Ann Shola Orloff, Northwestern University

«Ένας από τους κυριότερους συντελεστές της “ιστορικής στροφής” στις κοινωνικές επιστήμες του ύστερου εικοστού αιώνα μάς οδηγεί σ’ ένα συναρπαστικό ταξίδι. Εξετάζοντας υποδειγματικά έργα σε διαφορετικά κοινωνιολογικά πεδία, ο Λάχμαν σκιαγραφεί επιδέξια τις ποικίλες μέριμνες της ιστορικής κοινωνιολογίας».

Roberto Franzosi, Emory University

 Richard Lachmann

O Richard Lachmann είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Άλμπανυ, στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Ειδικεύεται στην ιστορική κοινωνιολογία και στη θεωρία της σύγκρουσης των ελίτ. Κύρια έργα του είναι: From Manor to Market: Structural Change in England, 1536–1640 (1987), Capitalists in Spite of Themselves: Elite Conflict and Economic Transitions in Early Modern Europe (2000), States and Power (2010), What Is Historical Sociology? (2013)