Μαρίνα Φλοίσβου, Π. Φάληρο
Τηλ.: 210 9836539, 210 9888211