Απ. Παύλου 7, Θησείο
Τηλ.: 210 3470980, 210 3420864