Θαρύπου και Αντισθένους 7, Νέος Κόσμος
Τηλ.: 210 9212900