Ιλισίων 21 και Κερασούντας, Ζωγράφου
Τηλ.: 210 7481695