Στουρνάρη και Καπνοκοπτηρίου 8, Αθήνα
Τηλ.: 210 8252242-3