Τέρμα Λ. Πετρουπόλεως, Πετρούπολη
Τηλ.: 210 5012402