Ιωαννίνων (τέρμα της οδού), Αθηνάς και Προσκόπων, Περιστέρι
Τηλ.: 210 5063210