Σμύρνης και Αριστοτέλους 53, Αθήνα
Τηλ.: 210 8229030