Λ. Κηφισίας 182, Μαρούσι
Τηλ.: 210 8021308, 210 6126343