Το ILLY CAFFE, ως επίσημος συνεργάτης της Expo Μιλάνο, παρουσιάζει τη δεύτερη Illy sustainArt συλλογή από φλιτζάνια καφέ διακοσμημένα από καλλιτέχνες από χώρες παραγωγής καφέ και αφιερωμένα στην Expo.

Ο δικτυακός τόπος www.illysustainArt.org είναι ο πυρήνας του έργου. Ένα παράθυρο στο σύγχρονο κόσμο της τέχνης, σημείο αναφοράς για τους καλλιτέχνες και επιμελητές.

Το 2014, 4 καλλιτέχνες, όλοι γεννημένοι σε χώρες παραγωγής καφέ, επελέγησαν να συμμετάσχουν στο project Illy sustainArt. Κλήθηκαν να σχεδιάσουν μια μοναδική συλλογή, σε περιορισμένες εκδόσεις και εμπνευσμένες από το θέμα της Expo 2015: «Feeding the planet,Energy for life» (Σίτιση του πλανήτη, Ενέργεια για ζωή).

Στο έργο τους αποτυπώνονται οι αισθήσεις, οι εμπειρίες και οι αφηγήσεις που σχετίζονται με τον κόσμο του καφέ μέσα από το πρίσμα της καλλιτεχνικής τους προσέγγισης