Λεμπέση 4 και Μακρυγιάννη, Αθήνα
Τηλ.: 210 9228370
E-mail: info@haraktes.org και haraktes@yahoo.gr