Πειραιώς 100, Γκάζι
Τηλ.: 210 3467322, 210 3460981