Η “Τέχνη Αρχείου” είναι μια διακριτή διεθνώς τάση στα εικαστικά, χάρη στην οποία η τέχνη γίνεται διάμεσος για την προβολή των αρχειακών φορέων στο γενικό κοινό, αλλά και για την εμπλοκή της καλλιτεχνικής κοινότητας σε αυτά. Στόχος είναι τα αρχεία να μην αποτελούν ερμητικά κλειστά αποθετήρια μνήμης. Τόσο στην Αρχειονομία, όσο και στην τέχνη η επιλογή στην οργάνωση του υλικού περιέχει συγκεκριμένα κριτήρια, επιστημονικά, καλλιτεχνικά, τελικώς προσωπικά.

Οι καλλιτέχνες, με την προσωπική εικαστική τους έκφραση, εξιστορούν τις δικές τους αλήθειες γύρω από τη δημιουργία ενός αρχείου και τη σημασία της διάσωσης των αρχειακών πηγών, αποδεικνύοντας ότι τα αρχεία μπορούν να αποτελούν σημείο εικαστικής αναφοράς.