Η Στέγη παρουσιάζει μία σειρά τριών συζητήσεων για τον ήχο, την κίνηση και την όραση, μεταξύ καλλιτεχνών και επιστημόνων μέσα από το πρόγραμμα Collide@CERN. Το μεγαλύτερο πειραματικό κέντρο ερευνών σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο (που εδρεύει στα περίχωρα της Γενεύης), μαζί με την Στέγη πραγματοποιεί τις συζητήσεις αυτές, κάνοντάς μας να σκεφτούμε διαφορετικά την εικόνα του σύμπαντος.

Στην πρώτη συζήτηση, την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013, ο Bill Fontana (καλλιτέχνης ήχου, ΗΠΑ) θα συνομιλήσει με τον Subodh Patil (θεωρητικός κοσμολόγος στο CERN, Ινδία) για τον ήχο.

Επιμέλεια κύκλου: Ariane Koek

Ο Αμερικανός συνθέτης John Cage δήλωσε κάποτε ότι τίποτα δεν είναι θόρυβος. Τα πάντα είναι μουσική. Ο διάσημος καλλιτέχνης ήχου Μπιλ Φοντάνα υπήρξε μαθητής του Τζων Κέητζ και εκείνος τον ενέπνευσε να αφιερώσει το έργο του στην τέχνη της ακρόασης. Στη συζήτηση με τον θεωρητικό κοσμολόγο Σουμπόντ Πατίλ, τον συνεργάτη του από το CERN στη διάρκεια της παραμονής του στο πρόγραμμα Collide@CERN, του μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου μοριακής φυσικής στον κόσμο, ο Μπιλ και ο Σουμπόντ θα συζητήσουν τις έννοιες της αρμονίας τόσο στην επιστήμη όσο και στις τέχνες – την εξέλιξή τους, την αλληλεπίδρασή τους και τις αλληλεπικαλύψεις τους. Κι επίσης, το πώς η ακρόαση του σύμπαντος μπορεί να αποκαλύψει τις καταβολές του ήχου και να οδηγήσει σε νέες καλλιτεχνικές και επιστημονικές ανακαλύψεις.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Η Ελληνική Σκέψη σε διάλογο: Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης». Το εν λόγω έργο αποτελεί μέρος της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους