Μαρία Κουλούρη

Μαρία Κουλούρη: Ο Φίλος του χαμένου χρόνου

Η Μαρία Κουλούρη γράφει για την επιτελεστικότητα της ποίησης.

Μουσείο άδειο – Μαρία Κουλούρη

Από τις εκδόσεις Μελάνι κυκλοφορεί η ποιητική συλλογή της Μαρίας Κουλούρη, Μουσείο άδειο