Γιάννης Χατζηαντωνίου

Διαθέσεις: Έκθεση ζωγραφικής στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης μας προσκαλεί στην έκθεση ζωγραφικής Διαθέσεις - Δύο Ψυχίατροι «συνομιλούν»...