Αρκάς

«Επείγοντα περιστατικά: Εχθροί εξ αίματος -βιολογικός μετανάστης» στην Αθηναΐδα

Το θεατρικό έργο του γνωστού κωμίστα Αρκά,"Επείγοντα περιστατικά: Εχθροί εξ' αίματος -βιολογικός μετανάστης" παρουσιάζεται...