Η σύγχρονη ιδέα της ανεκτικότητας απέναντι στις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις των άλλων ως στάση που συµβάλλει στο κοινό καλό εµφανίστηκε την εποχή του ∆ιαφωτισµού, ύστερα από αιώνες θρησκευτικών πολέµων. Αφού την ανέπτυξαν µεγάλοι στοχαστές όπως ο Τζων Λοκ και ο Βολταίρος, κέρδισε σταδιακά έδαφος και ρίζωσε στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αµερική. Ωστόσο, µε την επανεµφάνιση του φανατισµού και της τροµοκρατίας, η θρησκευτική ανεκτικότητα αµφισβητείται πλέον ευθέως από µια φοβισµένη κοινή γνώµη.

Ο Denis Lacorne εξετάζει την εµφάνιση και την εξέλιξη της νεωτερικής ιδέας της ανεκτικότητας καλώντας µας να αναστοχαστούµε πώς πρέπει να αντιδράσουµε στις σύγχρονες προκλήσεις. ∆ίνει µάλιστα στη µελέτη του έναν ευρύ χρονικό ορίζοντα, εξετάζοντας ακόµα και προνεωτερικές όψεις της, όπως η «ανεκτικότητα» των Οθωµανών και της Βενετικής ∆ηµοκρατίας, για να φτάσει µέχρι την απαγόρευση της µπούρκας στη Γαλλία και στα κινήµατα της λευκής υπεροχής στις ΗΠΑ τον 21ο αιώνα.

Τα όρια της ανεκτικότητας θέτουν κρίσιµα ερωτήµατα: Πρέπει να επιβάλλουµε όρια στην ελευθερία της έκφρασης στο όνοµα της αξιοπρέπειας του ανθρώπου; Πρέπει να αποδεχόµαστε θρησκευτικά σύµβολα στον δηµόσιο χώρο; Μπορούµε να ανεχόµαστε τους αρνητές της ανεκτικότητας; Μολονότι αναγνωρίζει ότι ανεκτικότητα δεν σηµαίνει κατάργηση κάθε ορίου, ο συγγραφέας την υπερασπίζεται απέναντι σε πρόσφατες προσπάθειες παράκαµψής της. Υποστηρίζει ότι, διαφορετικά, απειλείται η ίδια η ύπαρξη της πλουραλιστικής κοινωνίας. Το βιβλίο είναι µια καίρια συµβολή στον διάλογο για τις θεµελιώδεις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η δηµοκρατία τον 21ο αιώνα.

Τα όρια της ανεκτικότητας τιμήθηκαν το 2017 με το Βραβείο Montyon της Γαλλικής Ακαδημίας.

Επιστημονική επιμέλεια και επίμετρο: Βασίλης Βουτσάκης

Denis Lacorne

Ο Denis Lacorne (Ντενί Λακόρν, γενν. 1945), επίτιµος διευθυντής ερευνών στο Κέντρο ∆ιεθνών Μελετών και Ερευνών του Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών του Παρισιού (CERI-Sciences Po), υπήρξε απόφοιτος του Sciences Po και διδάκτορας πολιτικής επιστήµης του Πανεπιστηµίου Γέιλ. Εντάχθηκε στο δυναµικό του CERI το 1982, έπειτα από δώδεκα χρόνια στις ΗΠΑ και δύο χρόνια στον Καναδά. ∆ιετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήµιο California Irvine, στη Σχολή Προηγµένων ∆ιεθνών Σπουδών στην Ουάσινγκτον, στο Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης, στο Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Προηγµένων Σπουδών στη Γενεύη, καθώς και εταίρος των πανεπιστηµίων Στάνφορντ, Καλιφόρνια Μπέρκλυ και Κολούµπια. Πολυγραφότατος, εκτός από Τα όρια της ανεκτικότητας (Les frontières de la tolérance, Gallimard, 2016), έχει δηµοσιεύσει µεταξύ άλλων τα βιβλία La Crise de l’identité américaine. Du melting-pot au multiculturalisme (Fayard, 1997), De la religion en Amérique. Essai d’histoire politique (Gallimard, 2007), Language, Nation and State. Identity Politics in a Multicultural Age (Palgrave, 2004) και With Us or Against Us. Studies in Global Anti-Americanism (Palgrave, 2007) (τα δύο τελευταία ως συνεπιµελητής µε τον Tony Judt).