Πώς ανασυγκροτείται το γενεαλογικό μας δέντρο; Τι είδους έρευνα απαιτείται και σε ποιες πηγές μπορούμε να προστρέξουμε;

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για την ανάγκη και την αξία συγκρότησης γενεαλογικού δέντρου και στη συνέχεια θα λάβουν πρακτικές οδηγίες από την Ελένη Μπενέκη για τη συγκρότηση του δικού τους γενεαλογικού δέντρου, ως θεματοφύλακα της προσωπικής και οικογενειακής τους ιστορίας.