Θα είναι εκείνα οι καινούργιοι επιβάτες που θα επισκεφτούν, θα ανακαλύψουν και θα «αποδομήσουν» αρχιτεκτονικά την Αθήνα του 20ού αιώνα.  Μέσα από διαδραστικές μεθόδους εξερεύνησης και αναζήτησης, θα γνωρίσουν το εύρος των Αρχιτεκτονικών Αρχείων του Μουσείου, θα δουν διαφορετικούς τύπους αρχιτεκτονικής και πώς αυτοί συνδέονται με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε εποχής.

Μέσα από ένα παιχνίδι παρατήρησης και καταγραφής θα επιχειρήσουν μία οπτική ανάλυση των όψεων των κτηρίων, εφευρίσκοντας έναν δικό τους τρόπο ανάγνωσης της αρχιτεκτονικής, και βέβαια θα βάλουν τους δικούς τους κανόνες. Με αφορμή το παιχνίδι των Σουρεαλιστών cadavre exquis, τα παιδιά αλλάζουν, παραμορφώνουν, πειραματίζονται και οικοδομούν εκ νέου φανταστικά κτήρια.

Επιχειρούν μία δημιουργική αποδόμηση της αρχιτεκτονικής γνωστών κτηρίων ώστε να συνθέσουν μια νέα εικόνα συνδυάζοντας διαφορετικές εποχές και ρυθμούς. Μαθαίνουν την Αθήνα αλλιώς και μεταφέρουν την εμπειρία τους
στην πραγματική πόλη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-11 ετών.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: KidA Workshop
Παραγωγή: Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής και Τμήμα Εκπαίδευσης