Η συνάντηση της ποίησης και της μουσικής μπορεί να είναι μαγική, γόνιμη, ερωτική. Χωρίς να χάνεται η αυτοτέλειά τους, η ένωσή τους παράγει ένα άλλο, πανάρχαιο είδος, το τραγούδι, που μέσα του ενυπάρχουν οι γονείς του. Με τη σειρά του αποκτά κι αυτό, κατ’ εικόνα και καθ ̓ ομοίωση των δημιουργών του, τη δική του θέση στον κόσμο της τέχνης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Prelude II
Prelude IV
Dante
The love song
Eyes that last I saw in tears
New Hamshire – Anna
Little Gidding
The Hollow men V
Le Directeur
Cousin Nancy
La figlia che piange
The Hollow men I
Lady of silences
A cooking egg
Burnt Norton
Marina
A dedication to my wife

Νίκος Λαάρης, Άννα Λαάρη, Σωτήρης Τριάντης

Συντελεστές:

Σάββας Ι. Κασσώτης (συνθέτης)

Σωτήρης Τριάντης βαρύτονος
Άννα Λαάρη φωνή
Νίκος Λαάρης πιάνο


Φωτογραφία θέματος: Ο Σάββας Ι. Κασσώτης