Αντικείμενο του συνεδρίου είναι η ανάδειξη των συνθηκών παραγωγής, κυκλοφορίας και πρόσληψης κάθε είδους έντυπης έκδοσης σχετικής με το θέατρο από τον 19ο αιώνα έως σήμερα. Η προσέγγιση που προτείνεται είναι ανοικτή και περιλαμβάνει ειδικά θεατρικά/θεατρολογικά περιοδικά και εφημερίδες, θεατρικά προγράμματα (μορφή, περιεχόμενο, εξέλιξη στον χρόνο, κ.λπ.), εκδότες και εκδοτικούς οίκους πουδιακρίθηκαν για την ιδιαίτερη προσφορά τους στην έκδοση θεατρικών έργων ή θεωρητικών κειμένων για το θέατρο, κλπ. Το συνέδριο ενδιαφέρεται ακόμη να διερευνήσει τις μεταβολές που η ψηφιακή μετάβαση επιφέρει στα θεατρικά έντυπα καθώς και τον ρόλο του διαδικτύου στη δημιουργία και διάχυση των σχετικών
έργων.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν 74 ομιλητές πανεπιστημιακοί, ερευνητές, ειδικοί επιστήμονες, διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες από τους χώρους της Θεατρολογίας, της Φιλολογίας, της Ιστορίας του Βιβλίου και της Αρχειονομίας με ευρεία θεματική που ενδιαφέρει μελετητές του Θεάτρου, των Νεοελληνικών Γραμμάτων, του Τύπου και της Εκδοτικής Ιστορίας.

Οι εισηγήσεις θα αναπτύξουν ζητήματα και ερευνητικά πορίσματα που εντάσσονται στους θεματικούς άξονες:

-Θεατρικές εκδόσεις και σειρές (Θεατρικά έργα-Μελέτες)
-Εκδότες – Τυπογραφεία
-Θεατρικά Περιοδικά και Εφημερίδες
-Θεατρικά Προγράμματα
-Η παρουσία του θεάτρου σε μη θεατρικά περιοδικά και εφημερίδες
-Αναγνωστικό κοινό και θεατρικό έντυπο
-Η αγορά του θεατρικού εντύπου
-Κρατική πολιτική – Οικονομικές ενισχύσεις – Βραβεύσεις
-Λογοκρισία
-Ψηφιακή μετάβαση και θεατρικό έντυπο


Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: theatrikoentypo.wordpress.com

***Λόγω της συνεχιζόμενης κατάληψης στο Κεντρικό Κτήριο του ΕΚΠΑ, το συνέδριο “Το ελληνικό θεατρικό έντυπο από τον 19ο στον 21ο αιώνα” θα συνεχιστεί κατά την δεύτερη μέρα του στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.  Την τρίτη ημέρα, θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30).