Πρόκειται για μία σειρά παραστάσεων σχετικών με την αλληλουχία, τις σχέσεις και την αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα στα αντικείμενα και τα γεγονότα που προκύπτουν από τη χρήση τους, γεγονότα όμως που συμβαίνουν ανεξάρτητα από τις εγγενείς ιδιότητες των αντικειμένων.
Το “γεγονός” δεν προσεγγίζεται ως ένα απομονωμένο σύστημα με όρους μετρήσιμους έξω από αυτό, αλλά προτείνεται ένα σύμπαν, το οποίο συνίσταται από δυναμικές σχέσεις μεταξύ των πραγμάτων-γεγονότων.

Υπάρχουν πολλές οπτικές για κάθε γεγονός και κάθε μία περιέχει μερική πληροφορία για το υπόλοιπο σύμπαν. Το κάθε γεγονός συσχετίζεται με το σύμπαν.

«Τα επτά έργα αποτελούν επτά οπτικές φράσεις που αντιστοιχούν σε εσωτερικά γεγονότα και ψυχικές παραστάσεις, κατά την διαδρομή μας προς την εσωτερική αυθεντία, προς το πυκνό, σκοτεινό, κεντρικό σημείο της ύπαρξης. Επιδιώκεται μία αντιστοίχιση των κοσμολογικών όρων της εξερεύνησης του Σύμπαντος, με τις παραστάσεις του εσωτερικού, υπαρξιακού, Σύμπαντος», διευκρινίζει ο καλλιτέχνης.

“Συγκινητική Απόσταση” / “CosmovingDistance”: αποτελεί κοσμολογικό όρο και αντιστοιχεί στην απόσταση που συνυπολογίζει τη διαστολή του Σύμπαντος.

Κωνσταντίνος Αρχανιώτης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957

Σπουδές
1976 – 1980: Πανεπιστήμιο Πειραιά (Διοίκηση Επιχειρήσεων)
1980 – 1985: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας

Ατομικές εκθέσεις
Οκτώβριος 1992:Gallery 7
Μάϊος 1993: Γκαλερί Όλγα Γεωργαντέα
Δεκέμβριος 1993: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Μάϊος 1996: Gallery 7
Απρίλιος 2000: Γκαλερί Επίκεντρο
Νοέμβριος 2015: Gallery 7
Οκτωμβριος 2019: Gallery 7

Έχει λάβει μέρος έως σήμερα, σε πολλές Ομαδικές-θεματικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Έργα του ανήκουν σε ελληνικές και ξένες συλλογές καθώς και σε μουσεία