Το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Α’ Αθήνας, Υπουργείο Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

διοργανώνει Ημερίδα με στόχο να αναδειχθεί η ανάγκη ενημέρωσης και συνεργασίας ελληνικών πολιτιστικών φορέων με το σχολείο, ως χώρο προβληματισμού και ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τόσο της Εθνικής όσο και της Παγκόσμιας.

Η Ημερίδα περιλαμβάνει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με προσκεκλημένους Λογοτέχνες και ομιλίες εκπροσώπων φορέων, μουσείων, ιστορικών αρχείων, που ασχολούνται με την τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής