Το Camp στην Αθήνα παρουσιάζει το «SYSTEMS», έναν διάλογο ουσιαστικά ανάμεσα σε ανεξάρτητους καλλιτέχνες και ομάδες …

από τις 12 μέχρι τις 15 Ιουνίου 2012.

Πρόκειται για μια ανοιχτή πρόσκληση σε ανεξάρτητους χώρους τέχνης, καλλιτεχνικές ομάδες και κολλεκτίβες που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα με αντισυμβατικούς τρόπους, επιτυγχάνουν αναπάντεχες συμβιώσεις και αντιλαμβάνονται την πόλη ως ανοιχτό πεδίο δράσης.

Στόχος να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα συζητήσεων που θα καταγράψει την ανεξάρτητη καλλιτεχνική κίνηση στα Ευρωπαϊκά κέντρα, τη δυναμική της και τη δυνατότητα να επεμβαίνει στα δρώμενα της πόλης.

Κάθε χώρος, ομάδα και κολλεκτίβα έχει το δικό της μοναδικό τρόπο λειτουργίας. Σημαντικό σε μια τέτοια συνάντηση είναι η παρουσίαση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται, η βιωσιμότητα σε μια εποχή κρίσης, η δημιουργία δικτύων επικοινωνίας με άλλες χώρες για συνεργασίες και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων. Η εμπειρία που έχει προκύψει από ομάδες που λειτούργησαν στο πρόσφατο παρελθόν καθώς και η δραστηριότητα των ομάδων σήμερα θα παροτρύνει νέες ομάδες να σχηματιστούν και θα βοηθήσει να αποτυπωθεί μια καθαρή εικόνα του τι συνέβη, κυρίως όμως τι συμβαίνει τώρα στην Αθήνα.

Ο κάθε ομιλητής θα έχει στη διάθεσή του 15 λεπτά και θα παρέχεται χρόνος για ερωτήσεις και επικοινωνία με το κοινό. Η είσοδος είναι ελεύθερη ενώ η ώρα έναρξης της διοργάνωσης είναι στις 17:00 το απόγευμα.

Επιμέλεια:
Γιώργος Γεωργακόπουλος,
Δημήτρης Γεωργακόπουλος,
Φωτεινή Καπίρη

Συντονισμός:
Κίκα Κυριακάκου

Συμμετέχουν:
PROVO PRINCIPLES, RECONSTRUCTION COMMUNITY, XYZ, ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ, ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΒΙΛΗ, ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΟ, LO AND BEHOLD, SALON DE VORTEX, KANGAROO COURT, CHEAPART, QW3RTY, FROWN TAILS, DAILY LAZY PROJECTS, ERASERS, POST, LUDENS LABS, 3137, MΕΤΑPOLIS, E-MOBILE, KUNSTHALLE, SIX D.O.G.S, OPEN SHOW STUDIO, ELCULTURE, EΔΩ, ΑΒΟUT, ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Σ.Κ.Τ., MOVING SILENCE, DESIGN WALK, REMAP, IMAGINE THE CITY, STIGMA LAB, DADADA ACADEMY, BUSY BUILDING, BEETROOT, ODC ENSEMBLE, BACK TO ATHENS, G DESIGN STUDIO, EXTRA-CONGULATE, A GLIMPSE OF, CAMP!, ΝΟΜΑΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.