Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Μουσείο Μπενάκη, τιμώντας τη μνήμη του Αλέξανδρου Αργυρίου, διοργανώνουν διεθνές συνέδριο,

στο Ρέθυμνο, 20-22 Μαΐου 2011. Τίτλος του συνεδρίου: «Για μια Ιστορία της λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Προτάσεις ανασυγκρότησης: θέματα και ρεύματα».

Το συνέδριο στοχεύει να θέσει ξανά ζητήματα ιστορίας της λογοτεχνίας, να ερευνήσει τις λιγότερο γνωστές περιόδους του 20ού αιώνα και να προτείνει καινούργιες οπτικές γωνίες, από τις οποίες μπορεί κανείς να εξετάσει τα φαινόμενα στη λογοτεχνία.

Καινούργια αντικείμενα (λογοτεχνία και κινηματογράφος, μελοποιημένη ποίηση), καινούργια ρεύματα (μεταμοντερνισμός), συγκριτολογικές προσεγγίσεις (π.χ. η ρωσική λογοτεχνία στην Ελλάδα) βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού. Επίσης θα ξανασυζητηθούν θέματα όπως το γλωσσικό ζήτημα σε σχέση με τη λογοτεχνία, και βέβαια ο μοντερνισμός και η γενιά του ’30. Σημαντικό μέρος του συνεδρίου αφιερώνεται και σε ζητήματα αναστοχασμού επί της ιστοριογραφίας.

Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος γνωστοί νεοελληνιστές από τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας (Σόνια Ιλίνσκαγια, Νάσος Βαγενάς, Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Έρη Σταυροπούλου, κ.ά) και της Ευρώπης (Mario Vitti, Peter Mackridge, Roderick Beaton, Δημήτρης Τζιόβας, Μαριλίζα Μητσού κ.ά.), καθώς και κριτικοί της λογοτεχνίας.

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου τα οποία θα κυκλοφορήσουν, ως κοινός εκδοτικός καρπός των δύο Ιδρυμάτων, εντός της επόμενης χρονιάς, εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της ελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης — Μουσείο Μπενάκη