Στις 30 Ιουνίου εγκαινιάστηκε στην Titanium
Yiayiannos Gallery η ατομική έκθεση ζωγραφικής του Christoph Kern, η
οποία θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2008.
Στα πλαίσια του νέου προγράμματος της Titanium Yiayiannos Gallery με τίτλο «Σύγχρονοι Ευρωπαίοι Καλλιτέχνες» οργανώνεται, η έκθεση του γερμανού ζωγράφου Christoph Kern, η οποία αποτελεί την πρώτη από την σειρά των εκθέσεων που θα ακολουθήσουν και διαρκεί μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2008.

Πρόκειται για εκθέσεις ευρωπαίων καλλιτεχνών, οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο της πιο δημιουργικής φάσης της καριέρας τους, με πολλές επιτυχίες και με πλούσια διεθνή δράση. Οι εκθέσεις αυτές θα εναλλάσσονται με εκθέσεις σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών με ανάλογα σημαντικό έργο.

Στην δουλειά του, ο Christoph Kern διακηρύσσει την ιδέα της ζωγραφικής σαν ένα παράθυρο στον κόσμο, το οποίο, η έννοια του μοντερνισμού προσπάθησε να καταστήσει περιττό.