Το κινητήρας studio σε συνεργασία με την full house promotion ξεκινά μια σειρά μετακλήσεων από το εξωτερικό, καλλιτεχνών και ομάδων που έχουν να αναδείξουν μια πρωτοτυπία στη θεματολογία τους και στην έρευνα τους πάνω στις παραστατικές τέχνες.

Το 2010 υποδέχονται τη νέα χρονιά προσκαλώντας την Snježana Premuš με το έργο της Μove -As / Stories of the Body 4 στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2010 στο κινητήρας studio.

Το  Stories of the Body αποτελεί μέρος της σειράς έργων που από το 2004 επικεντρώνονται στην διεύρυνση των οριζόντων της αντίληψης του ανθρώπινου σώματος, σε μια περίοδο όπου και η εξερεύνηση της σωματικότητας του ατόμου και η εξατομίκευση της σωματικότητας είναι πιθανά.