Η Νίσυρος με την ιδιαίτερη γεωγραφία, γεωλογία, ιστορία και σύγχρονη παρουσία εγείρει πολλά ερωτήματα και θα ήταν ενδιαφέρον να επιχειρήσει κανείς να τα απαντήσει μαζί με το μεγάλο ερώτημα για την κληρονομιά του ιστορικού είδους της Land Art. Για δύο εβδομάδες, μια ομάδα καλλιτεχνών και επιμελητών θα εστιάσουν στο πώς μπορεί η σύγχρονη τέχνη να υπάρξει στη φύση και στον ανοιχτό χώρο, τι σημαίνει για αυτήν το τοπικό πλαίσιο, πόσο σχετική παραμένει σήμερα η land art, πόσο απτή και εντοπισμένη σε συγκεκριμένο χώρο είναι και πώς μεταφέρεται σε μια καταγραφή ή ένα βιβλίο, που δεν θα πρόκειται για τεκμηρίωση ενός εγχειρήματος αλλά για μια σειρά νέων ιδεών ως προς τη θέση της τέχνης στη φύση, με όλα τα προβλήματα που προσθέτει ο σημερινός τρόπος ορισμού της φύσης.

Το έργο οργανώνεται από την Are σε συνεργασία με το Sterna Art Project και με την υποστήριξη του Δημαρχείου της Πράγας.

Επιμέλεια: Zuzana Blochová & Edith Jeřábková

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες

Νάντια Αργυροπούλου, Daniela Dostálková, Linda Dostálková, Václav Girsa, David Fesl, Lukáš Hofmann, Kateřina Konvalinová, Marie Lukáčová, Richard Nikl, Lucie Rosenfeldová

Φωτογραφία εξωφύλλου: Lucie-Rosenfeldova, Restlessness of Property


Διαβάστε επίσης:

Sterna Art Project 2017 στην Νίσυρο