Κ. Παλαιολόγου 18, Νέα Σμύρνη
Τηλ.: 210 9333820, 210 9350439