Το Space Under διοργανώνει μια σειρά εργαστηρίων που αφορούν audio visual εικαστικές κατευθύνσεις και επικεντρώνεται στην εκμάθηση Projection Mapping.

Το 3D Projection Mapping είναι μια πειραματική τεχνική που μετατρέπει μια επιφάνεια, είτε πρόκειται για ένα αντικείμενο ή ένα κτίριο, σε μια οθόνη όπου το περιεχόμενο προβολής επεμβαίνει στη γεωμετρία του αντικειμένου αυτού.

Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως μία από της πιο δημοφιλείς και καινοτόμους προσεγγίσεις για την προβολή βίντεο. Η κλίμακα αυτών διαφέρει από μικρής κλίμακας σκηνικά σε πολυώροφα κτίρια και από μικρά αντικείμενα σε θέατρα. Η τεχνική χρησιμοποιεί καινοτόμες mixed media απεικονίσεις, διευρύνοντας τα όρια χρήσης τής μέχρι σήμερα απεικονιστικής και διαδραστικής τεχνολογίας δημιουργώντας εντυπωσιακές indoor ή outdoor ψευδαισθήσεις.
 

Κατά τη διάρκεια του workshop PM Basics θα αναλυθούν όλες οι θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της ανάπτυξης της παραγωγής ενός 3D Projection project καθώς θα μάθουμε να δημιουργούμε το περιεχόμενο των video, να αναλύουμε την επιφάνεια και να σχεδιάζουμε την προβολή. Στα επόμενα δύο εργαστήρια θα προσεγγίσουμε το συνδυασμό του projection mapping με διαδραστικές τεχνολογίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο ένα, σε δύο ή και στα τρία εργαστήρια. Όσοι θέλουν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση πάνω στο projection mapping, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και τα τρία εργαστήρια “PM Basics”, “PM Extended” και “PM Pro”.