Ευσταθιάδου 2, Αργυρούπολη
Τηλ.: 210 9927447, 210 9917094