Σ’ ένα συνοπτικό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο μέσα από 142 αρχαία  αντικείμενα, προσκαλεί τον επισκέπτη η μόνιμη έκθεση Σκηνές από την Καθημερινή Ζωή στην Αρχαιότητα, που παρουσιάζεται στο Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Ξεκινώντας από τον κόσμο των θεών, των ηρώων, και του Έρωτα, ο θεατής συνεχίζει την περιήγησή του στον κόσμο των ανθρώπων και παρακολουθεί τις δραστηριότητες των γυναικών στον ιδιωτικό χώρο (ως ύπανδρης γυναίκας και ως μητέρας) και των ανδρών στον ιδιωτικό (οίκος, συμπόσιο) και τον δημόσιο (γυμνάσιο, αγορά, πόλεμος) χώρο, τη θρησκευτική και την επέκεινα ζωή, στο βασίλειο του Κάτω κόσμου.

Τα συνολικά 142 αρχαία αντικείμενα από τις μόνιμες Συλλογές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης εκτίθενται σε εννέα θεματικές ενότητες μέσα σε επτά μεγάλες περιμετρικές προθήκες ανάλογα με τη χρήση ή την εικονογραφία τους. Τα περισσότερα ανήκουν στην Κλασική και Ελληνιστική περίοδο (5ος – 1ος αι. π.Χ.). Σε κάθε προθήκη, μία σχεδιαστική ζωφόρος, συνοδευόμενη από επεξηγηματικά κείμενα, επιχειρεί να συμβάλει στην καλύτερη προσέγγιση και κατανόηση του εκάστοτε θέματος, προσφέροντας τις κατά το δυνατόν σημαντικότερες πληροφορίες.