Η σκέψη προέρχεται από την κίνηση απελευθέρωσης από τούτη την τρομερή φύση, η οποία συγκροτήθηκε ως αντικείμενο – από τη σκέψη – και υποτάχθηκε. Είναι αλήθεια πως οι άνθρωποι επιβεβαιώνουν την ύπαρξή τους (το ούτως είναι, την αυτοσυντήρηση) ασκώντας δύναμη και έλεγχο πάνω σε κάτι η σε κάποιον.

Η σύγχρονη τέχνη, παρά τις προθέσεις και τις απόπειρες, δεν κατόρθωσε να καταστρέψει το αντικείμενο. Η αφηρημένη και η άμορφη τέχνη παρόλο που αρνούνται να αναπαραστήσουν τον αντικειμενικό κόσμο, απεικονίζουν το εσωτερικό και εντέλει δημιουργούν και εκθέτουν αντικείμενα μέσα στο χώρο. Η εννοιολογική τέχνη εκθέτει νοητικά αντικείμενα, ενώ η τέχνη της διαδικασίας ή της δραστηριότητας, παρότι αρνείται να “εξαντικειμενικεύσει” σε ένα έργο, προβάλει την διαδικασία αισθητή και συλλαμβανόμενη από την αντίληψη.

Στη μεταμοντέρνα εποχή μας, η οποία διέπεται από το αναλυτικό-συνδυαστικό σχήμα σκέψης, όπου τα μέρη, είτε ως στοιχειώδη συστατικά, είτε ως συνθετικά κομμάτια, λειτουργούν εξισωμένα μέσα στο χώρο, και όπου τα πάντα συνδυάζονται με τα πάντα, η ελευθεριότητα του υποκειμένου πάνω στο υλικό, δεν εκπληρώνει τα αιτήματα για εξίσωση.

Η σύγχρονη τέχνη και κουλτούρα δείχνει την ανικανότητά της να θίξει τις παραγωγικές σχέσεις, όχι απλά και μόνον μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, αλλά σε πλήρη έκταση και βάθος. Στο αναλυτικό-συνδυαστικό σχήμα σκέψης του μεταμοντερνισμού, αντιπαρατίθεται η “σκέψη χωρίς αντικείμενο”, μία μορφή δημιουργίας χωρίς αντικείμενο, χωρίς επιθετικότητα.

Σωτήρης Παπανικολάου

Ο Σωτήρης Παπανικολάου εκτός από την επαγγελματική του ενασχόληση με τη φωτογραφία, είναι γνωστός για τις έντονα φορτισμένες σε σημασιολογικό επίπεδο «Εσωτερικές παραστάσεις». Ξεκίνησε το Μάιο του 2015 δίνοντας 9 παραστάσεις με τη δουλειά του Inner Performances στον χώρο τέχνης Fo Kia Nou 24/7 στην Αθήνα και συνέχισε με το workshop Εσωτερικές Παραστάσεις, στην Tinos Art Gathering, τον Αύγουστο του 2016 στην Τήνο.