Νεαπόλεως 5-7, Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 6017565, 210 6081342