Κυδαθηναίων 22, Πλάκα
Τηλ.: 210 3222071, 210 3248057