Λ. Μαραθώνος 26 και Ελ. Βενιζέλου 3, Παλλήνη
Τηλ.: 210 6666815, 210 6666284