Θάσου 11, Πλ. Αμερικής
Τηλ.: 210 8612476, 210 8647444