Το Silence project οργανώνεται με τη συμμετοχή πάνω από 20 φοιτητών της ΑΣΚΤ Αθήνας, σε επιμέλεια του Γιάννη Μελανίτη και αποτελεί την πρώτη συνεργασία

της καλλιτεχνικής ομάδας MILENA PRINCIPLE και της ΑΣΚΤ Αθήνας. Το workshop θα ξεκινήσει από τους Δελφούς (18-21 Μαΐου) και θα περιλάβει δράσεις στους εικαστικούς χώρους του ABOUT: και του Goethe Institute (23 – 27 Μαΐου).

Οι δραστηριότητες του SILENCE θα περιλάβουν perfοrmances, εγκαταστάσεις, ηχητικές δράσεις και διαλέξεις με τη συμμετοχή της Ρέας Στριγγάρη, Τζένης Μαρκέτου, Γιώργου Ντάβου κ.ά. Πρόκειται για μια διεργασία συνεχών αλλαγών στην παρουσίαση και την διαμόρφωση των έργων και των δράσεων, επικεντρώνοντας την προσοχή μας στη διαλεκτική της Σιωπής και των εννοιών που παράγονται από τη διαχείρισή της.

Oμιλίες και παρουσιάσεις

23 Μαΐου

17.00 – 18.00 Συνέντευξη με τον ισπανό καλλιτέχνη TRES
18.00 – 19.00 Geert Vermeire, Stefan van Biesen, “Approaching Silence”
19.00 – 20.00 Τζένη Μαρκέτου “You can hear the noise of one tree falling but you can not hear the silence of the forest growing”

24 Μαϊου
18.00 – 19.00 Γιάννης Μελανίτης, On Silence,
19.00 – 20.00 Γιώργος Βύρων Δάβος, “Εloquentia Silentiarum: Η υποστασιακή ύπαρξη της σιωπής”

25 Μαϊου
19.00 – 20.00 Ρέα Thönges-Στριγγάρη μιλάει για την σιωπή στο έργο του J. Beuys

26 Μαϊου
19.00 – 20.00 video conference με τον Enrique Tomas, ηχητικό καλλιτέχνη και ερευνητή

27 Μαϊου
19.00 – 20.00 Geert Vermeire, Stefaan van Biesen, παρουσίαση δράσεων της ομάδας MILENA