Ο Γιώργος Γκιζάρης εγκαινιάζει την έκθεση φωτογραφίας του με τίτλο Signore, την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 στο Κέντρο Τέχνης –ισμός.

Παρουσίαση  της γυναίκας, κατά την αντίληψη ενός άντρα  φωτογράφου, όπως αυτή δρα και κινείται σε σχέση με το χώρο και τον τόπο. Εννοιολογικά χωρίζεται σε τρεις ενότητες, πορτρέτα, φωτογραφία δρόμου και γυναικεία παρουσία,  έτσι ώστε να είναι σφικτή και , κατά το δυνατόν, σφαιρική η γυναικεία ύπαρξη και οντότητα στην καθημερινή ζωή.

Η πρώτη θεματική σχολιάζει το χαρακτήρα, η δεύτερη την δράση και η τρίτη τον συμβολισμό της γυναικείας φύσης. 

Μοναχική, σύντροφος, θύμα, θύτης, πρότυπο, φόρμα ενταγμένη σε στερεότυπα μόδας, ύφους, πλάνης, στέρησης, ομορφιάς ή απαλλαγμένη από αυτά, κάτι προτείνει, κάπου προτρέπει.

Αναλογικές και Ψηφιακές ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες.

Την έκθεση προλογίζει ο Γενικός Έφορος – αρμόδιος καλλιτεχνικών θεμάτων- της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρίας Κυριάκος Κόκκος και σχολιάζει η Ιστορικός Της Τέχνης Μάρθα Χριστοφόγλου.

Επιμελητής Γιώργος Γκιζάρης , Φροντιστής Μέμα Γενεράλη.