Οι συμμετέχοντες θα πειραματιστούν με τεχνικές Αυτοσχεδιασμού και Σύνθεσης κίνησης, καθώς και με τεχνικές οργάνωσης του κινητικού υλικού που θα προκύπτει. Σε αυτό το σεμινάριο θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο με τη θεματική «δημιουργία κίνησης» και την πολύ σημαντική στη χορογραφική σύνθεση «οργάνωση-δόμηση στο χώρο και στο χρόνο». Κατόπιν θα ασχοληθούμε με τις θεματικές «αντικείμενο, λόγος και κίνηση».

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε χορευτές, χορογράφους, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, εικαστικούς, performance artists, μουσικούς,και γενικά ανθρώπους από πεδία εντός αλλά και εκτός των τεχνών, που ενδιαφέρονται για τη σωματική έκφραση, τη σύνθεση, τον αυτοσχεδιασμό και την performance.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

– Κινητικό ζέσταμα και προετοιμασία του σώματος, βασισμένο στις τεχνικές release, contact improvisation καθώς και προσωπικό υλικό της χορογράφου.
– τεχνοτροπίες εύρεσης και σύνθεσης της κίνησης
– συνθετικές μεθόδους οργάνωσης του κινητικού υλικού σε μικρές και μεγάλες ενότητες-Δομή
– έννοιες του αντικειμένου
– έννοιες του λόγου
– Αυτοσχεδιασμό, κινητική έρευνα και πειραματισμό με το σώμα και το αντικείμενο.
– Αυτοσχεδιασμό, κινητική έρευνα και πειραματισμό με το σώμα και τον λόγο.
– Δομημένο ομαδικό, solo ή duet αυτοσχεδιασμό
– Βιβλιογραφία
– Γενική πρόβα και ανοιχτή παρουσίαση-Performance των έργων των συμμετεχόντων

Απαραίτητη η κράτηση θέσης!