Ο Ευριπίδης Γαραντούδης, καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα πραγματοποιήσει (από τις 19 Μαρτίου) 5 μαθήματα για τη Σύγχρονη Ελληνική Ποίηση, επιχειρώντας μια περιήγηση στο έργο νέων ιδίως ποιητών από το 1974 μέχρι σήμερα.

Στόχος είναι να αναδειχθεί η σύνδεση τής ποίησης τής μεταπολίτευσης με τις σύγχρονές της πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις και να παρουσιαστούν οι επιμέρους ποιητικές γενιές τής μεταπολίτευσης με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους: η πολιτικοποιημένη γενιά τής «αμφισβήτησης» και τής «άρνησης» (δεκαετία τού 1970), το «ιδιωτικό όραμα» και η εξατομίκευση στη γενιά των ποιητών τού 1980, η «ιδιωτική», λόγια και αποστασιοποιημένη από την κοινωνία ποίηση τού 1990, η γενιά τής δεκαετίας τού 2000 που αναζητά το προσωπικό της στίγμα σε μια εποχή αντιφάσεων, και, τέλος, η γενιά τού 2010 και η επανασύνδεση τής ποίησης με τον κοινωνικό χώρο στην εποχή τής κρίσης.

Πρόγραμμα

Τρίτη 19 Μαρτίου
Η δεκαετία τού 1970
Η εποχή των οργισμένων-πολιτικοποιημένων νέων ποιητών τής «αμφισβήτησης» ή τής «άρνησης»

Τρίτη 26 Μαρτίου
Η δεκαετία τού 1980
Η υποχώρηση τής «αμφισβήτησης» και η πορεία προς το «ιδιωτικό όραμα», την εξατομίκευση τού κόσμου

Τρίτη 2 Απριλίου
Η δεκαετία τού 1990
Οι καιροί τής ιδιώτευσης και τής καταναλωτικής ευζωίας ως προϋποθέσεις μιας λόγιας και ιδιωτικής, σε απόσταση από την κοινωνία, ποίησης

Τρίτη 9 Απριλίου
Η δεκαετία τού 2000
Η νεανική ποίηση σε αναζήτηση στίγματος στην εποχή των αντιφάσεων και των συγκρούσεων: από το ελληνικό «θαύμα» (Ολυμπιακοί αγώνες τού 2004) στα «Δεκεμβριανά» τού 2008.

Τρίτη 16 Απριλίου
Η δεκαετία τού 2010
Η ποίηση στην εποχή τής κρίσης: από την αρχική αμηχανία ή και τη σιωπή των ποιητών στην επανασύνδεση τής ποίησης με τον κοινωνικό χώρο


Πληροφορίες: www.stoabibliou.gr/ep/form