Ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής τού Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα μιλήσει (από τις 21 Μαρτίου) σε πέντε μαθήματα για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία, με θέμα Ελλάδα και Βαλκάνια (1870 – 1989): Ειδικότερα, μέσα από μια γεωγραφική και ιστορική αναδρομή, ο κ. Χατζηβασιλείου θα φωτίσει τη θέση τής Ελλάδας στα Βαλκάνια στη νεότερη εποχή, στο πλαίσιο των εδαφικών διεκδικήσεών της και τής ανάγκης τής περιφερειακής πολιτικής της. Στα 120 χρόνια τής ιστορικής αναφοράς, θα αναδειχθούν: το Μακεδονικό Ζήτημα, οι εδαφικές διευθετήσεις με το τέλος των Βαλκανικών και τού Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το πέρασμα στον μεσοπόλεμο και την έκρηξη τού Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου για να καταδειχθεί η θέση τής Ελλάδας στα μεταπολεμικά Βαλκάνια.

Πρόγραμμα

Πέμπτη 21 Μαρτίου
Εισαγωγή: Βαλκάνια και Έλληνες στη νεότερη εποχή. Γεωγραφία και Ιστορία. Τα Βαλκάνια των εθνών-κρατών και η αναγκαιότητα μιας ελληνικής περιφερειακής πολιτικής, 1800-1885

Πέμπτη 28 Μαρτίου
Οι πιέσεις τού Μακεδονικού ζητήματος, 1878-1912

Πέμπτη 4 Απριλίου
Η εδαφική διευθέτηση: Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 1912-1919

Πέμπτη 11 Απριλίου
Μεσοπόλεμος, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η είσοδος στη μεταπολεμική εποχή, 1919-1949

Πέμπτη 18 Απριλίου
Αναζητώντας τη σταθεροποίηση: η Ελλάδα και τα μεταπολεμικά Βαλκάνια, 1950-1989


Πληροφορίες: www.stoabibliou.gr/ep/form