Ένα νέο εξειδικευμένο σεμινάριο ειδικά για επαγγελματίες της ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο, που θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους, ξεκινά το Μάιο στην OTEAcademy.

Σε συνεργασία με το International Information System Security Certification Consortium (ISC)² Hellenic Chapter, τον επίσημο πάροχο προγραμμάτων κατάρτισης για την Ελλάδα, η OTEAcademy προσφέρει πλέον το επίσημο σεμινάριο προετοιμασίας για την πιστοποίηση Certified Information Systems Security Professional (CISSP®).

Υπό την καθοδήγηση πιστοποιημένων εισηγητών, το σεμινάριο δίνει μια περιεκτική ανασκόπηση των εννοιών της ασφάλειας πληροφοριών και των βέλτιστων πρακτικών της αγοράς, καλύπτοντας και τους 8 τομείς του CISSP (CBK).

Μέσω του σεμιναρίου οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ανασκόπησης των γνώσεών τους στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών και αναγνώρισης των γνωστικών περιοχών, στις οποίες θα χρειαστεί να προετοιμαστούν για την εξέταση CISSP. Το (ISC)²  απευθύνεται σε επαγγελματίες που έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια πρόσφατης επαγγελματικής εμπειρίας σε 2 ή περισσότερες των 8 γνωστικών περιοχών του CISSP-CBK και επιδιώκουν την πιστοποιημένη κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών.

Οι πιστοποιήσεις του (ISC)² επιβεβαιώνουν την ολοκληρωμένη επαγγελματική γνώση και εμπειρία στους κρίσιμους τομείς για την ανάπτυξη και την προστασία των συστημάτων και των δεδομένων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η πρώτη προγραμματισμένη εκπαίδευση (ISC)2 CISSP θα γίνει από τις 9 έως τις 13 Μαΐου στην OTEAcademy.