Το Θέατρο Πόρτα διοργανώνει ένα σεμινάριο μόνο για ηθοποιούς με εισηγητή τον Θωμά Μοσχόπουλο.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ηθοποιούς που επιθυμούν να οργανώσουν και να εξελίξουν την προσωπική τους τεχνική καθώς και να διερευνήσουν τρόπους επικοινωνίας και δημιουργικής λειτουργίας στη διάδρασή τους με τους συμπαίκτες και το κοινό τους. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή μιας σειράς βασικών τεχνικών που επιτρέπουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων ανάλυσης και σύνθεσης ρόλων.

Οι κώδικες που προτείνονται παρότι απλοί, κατανοητοί και άμεσα εφαρμόσιμοι μπορούν να οδηγήσουν στη μετεξέλιξή τους σε ιδιαίτερα σύνθετες και απαιτητικές εφαρμογές σκηνικής ερμηνείας.